TARINA

Seppälän tilalla Heinolassa on harjoitettu aktiivisesti  kestävää suomalaista metsänhoitoa jo neljän sukupolven ajan. 1800-luvulta lähtien tilan metsien puusto ja hiilivarasto ovat kasvaneet yli nelinkertaisiksi. Tällä hetkellä tilan metsiin on sitoutunut hiiltä noin 40 ton / ha. Seppälän vihreiden metsien puu- ja hiilivarantoa pyritään edelleen lisäämään mahdollisimman hyvällä ja tehokkaalla metsänhoidolla, johon oleellisena osana kuuluu metsien monimuotoisuuden huomioiminen. Tilalla noudatetaan Tapion kestävän metsänhoidon suosituksia ja kaikki metsät on PEFC-sertifioitu.